medijowa pedagogika

medijowa produkcija (referency):

Greenscreen
.
.
.
.
... z hosćom
"Serbska murja"
II. studijo
"wopica" (režija)
II. studijo
"wopica" (recording)
synchronizacije *
2023: synchro produkcija ZDF Berlin w kooperaciji MDR serbski rozhłós

doku * streaming
widejoclipy
skripty, koncepty
wědomostne dźěła
LINGUFINO * MATRIX:
multiopcionalna serbska bajka
z 256 móžnymi werzijemi
.
e-learning
LearningAPP´s
.
fotomontaže
.
.
.
.
přikład medijowych skawtow
kreatiwnje pisać
storyboard
treatment
koncepty
slogan
explainity
Clip "Załožba"
słuchohry
słuchoknihi