medije - pedagogika - rěč  

Image
Image
Image

Medije

Smy žiwi w medialnym swěće. A tón saha do kóždeho wobłuka našeho towaršnostneho žiwjenja generacije přesahujo. Medije wolóža nam komunikaciju, z tym zwjazane pak su tež strachi a njewěstosće. Pokazamy Wam móžne (wu)puće naš nowy swět lěpje zrozumić, nowe šansy spomožnje wužić, strach před njeznatym zhubić ... teoretisce, praktisce, w skupinach abo w indiwidualnym trainingu. Smužće so prosće !!!

Pedagogika

Hać šulske kubłanje abo dalekubłanja w połowanju, něšto noweho nawuknyć so přeco wudani. Team LUCIJA přewodźa Tebje a Was wot prěnjeje kročele do medijoweho swěta sem: wobkedźbuje, poradźuje, informuje, kubła, inspirěruje, planuje, nawjeduje, přewjedźe, wuhódnoči, změni, polěpši. Z wulkej wutrobu, wutrajnje a sćerpliwje wěnujemy so našemu naročnym nadawkej: serbsku rěć a nowe medije na dobro serbskeho ludu, serbskich tradicijow a serbskeje kultury zasadźić, dalewuwić, zdźeržeć.

Rěč

Serbšćina swětodaloku syć z dźeń a wjace poskitkami wobohaća a rozšěrja z tym rěčne rumy. Serbšćina je runohódna rěč w digitalnym swěće, wotbłyšćujo wšědne žiwjenje. Wona je medialnje runjehódna rěčam, hač ju miliony abo jenož dźesatku ludźi nałožuja. LUCIJA pokazuje zhromadnje z Tobu a z Wami, zo lětstotki nałožowana rěč w modernym swěće wobsteji a so dale wuwiwa.

+49 173 564 2063

Mit Padlet erstellt