medije - pedagogika - rěč

LUCIJA JE INOWATIWNY PUĆ SO Z NOWYMI MEDIJEMI ZABĚRAĆ

LUCIJA staji łužiski swět na hłowu a widźi jón z njeznateje perspektiwy. Wona je šibała - połna idejow - ducy ze zašłosće do přichoda - w cyłej swojej pryzlojtosći seriozna - wona wuprudźa mudrosć a wćipnosć. LUCIJA je na wubědźowanje w digitalnym swěće přihotowana.  Štóž z LUCIJU dźe, je w jednym kroku zakótwjeny do wobłukow nowe medije, pedagogika a rěč. 

Po puću być rěka dotalne nazhonjenja dale dawać a nowym być wotewrjeny.

Medije

Smy žiwi w medialnym swěće. A tón saha do kóždeho wobłuka towaršnostneho žiwjenjam generacije přesahujo. Medije wolóža komunikacija – z tym je cyły swět zapřijaty. Mnohim pak je wobchadźenje z digitalnej techniku abo z tym, kak ju nałožować njejasne. Puće kotrež wjedu tomu nowy swět zrozumić, su wšelkore. LUCIJA je Tebi a Wam wotewrě.

Pedagogika

Kubłanje je hesło, kotrež kóždeho čłowjeka potrjechi a njepušći. LUCIJA přewodźa w tym medije wužiwać, hódne wobsahi wot njehódnych filtrować a je zmysłapołnje wužiwać. Wona pomha strachi wottwarić, wona wuwědomi sej swójske šansy w digitalnym swěće wuwědomić. Na kóncu tuž rěka: Postaj/će a twor/će sej sami swój swět nowych medijow.

Rěč

Serbšćina swětodaloku syć z dźeń a wjace poskitkami wobohaća a rozšěrja z tym rěčne rumy. Serbšćina je runohódna rěč w digitalnym swěće, wotbłyšćujo wšědne žiwjenje. Wona je medialnje runjehódna rěčam, hač ju miliony abo jenož dźesatku ludźi nałožuja. LUCIJA pokazuje zhromadnje z Tobu a z Wami, zo lětstotki nałožowana rěč w modernym swěće wobsteji a so dale wuwiwa.

Serbski wučbny material

YouTube

cuze poskitki

Štó skutkuje za projekt LUCIJA?

jednaćel SŠT Andreas Ošika: a.oschika@sorbischer-schulverein.de
projektowa koordinatorka: m.retschke@sorbischer-schulverein.de
medijowy pedagoga Michał Cyž: m.ziesch@sorbischer-schulverein.de
rěčna mentorka Božena Braumannowa: b.braumann@sorbischer-schulverein.de

Kontakt

telefon:+49 1520 8504510 
mejlka: info@lucija.de